Incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Vakgebied Sales:

Elke verkoper heeft andere competenties en ervaringen. Ze hebben elk een eigen stijl en eigengemaakte vaardigheden. Desalniettemin wilt u als bedrijf een zelfde verkoopmethodiek hanteren en uw propositie op een gelijke manier presenteren aan prospects en klanten.  Move the Crowd hanteert een methodiek die recht doet aan de kennis en ervaring van uw verkopers maar tevens zorgt voor een eenduidig visitekaartje van uw bedrijf.

Het functieprofiel van uw verkopers is het uitgangspunt van Move the Crowd. Wanneer u geen passend functieprofiel heeft, ontwikkelen wij deze samen met u, toegespitst op uw situatie. Aan de hand van dit functieprofiel definieren wij succesbepalende factoren (competenties) die uw verkoper nodig heeft om succesvol te zijn. Deze succesbepalende factoren worden uiteengesplitst in prestatie-indicatoren waardoor een analyseformat ontstaat om de huidige kennis en ervaring van uw verkopers objectief te meten.

Door deze meting wordt al snel duidelijk welke competenties aangescherpt moeten worden en welke competenties vastgehouden dienen te worden. Dit vormt de basis voor een specifiek opleidingsplan, veelal bestaande uit een collectieve sessie en zogenaamde individuele building blocks.

Het voordeel hiervan is dat u veel tijd en geld bespaart en alle interventies minimaal 30% effectiever zijn.

Vakgebied Mediation:

Alle aangeboden interventies kunnen ook in een in-company variant voor u worden verzorgd.

Tijdens een intake gesprek bepalen wij samen met u de eindtermen van de betreffende opleiding of workshop. Op basis van deze eindtermen wordt het opleidingsplan geschreven en aan u voorgelegd ter accordering. Er kan een keuze gemaakt worden om het theoretische fundament op voorhand aan de deelnemers te versturen zodat zij ingelezen naar de trainingssessie komen of dat het theoretische fundament getraind word in de trainingszaal. In beide varianten staat “het doen” bovenaan. Move the Crowd is weliswaar een opleidingsinstituut maar we werken louter met trainers die mensen in beweging brengen. Ook in uw organisatie!